Budsjettsystemet under lupen

Et utvalg er nedsatt for å vurdere erfaringene med budsjettreformen i Stortinget. Finanskomiteens økte makt i forhold til fagkomiteene er ett av ankepunktene.