Mot rekord i fondssparing i år

I løpet av årets ti første måneder har nordmenn kjøpt fondsandeler for 17,5 milliarder kroner og ligger dermed godt an til å slå rekorden fra 1997.