Spleiser ulike kulturer

I plogfurene etter Kvernelands mange utenlandske oppkjøp og restruktureringer blir det arbeidet langsiktig med å skape en felles bedriftskultur.