OLF sterkt ut mot nytt skatteforslag

Oljeindustriens Landsforening (OLF) går sterkt imot forslaget til endringer i skattesystemet for sokkelen. OLF mener forslaget betyr færre feltutbygginger, tap av kompetanse og en svekket oljeindustri.