Skjellsenter trenger vente-penger

Flere måneders stillstand på grunn av giftalger fører til at Rogaland Skjellmottak AS nå ber sine aksjonærer kjøpe flere nyutstedte aksjer.