- Spekulasjon driver oljeprisene opp

— De oljeeksporterende OPEC-landene har ikkeeneansvar for de rekordhøye oljeprisene. Skatter,raffineringskapasitet og spekulasjon i forbrukslandene er vel såviktig, sier OPEC-president Ali Rodriguez.