Næringslivet vil ha full kraftutbygging

Næringslivet i Sauda og Suldal må alt no førebu seg, for å kunna få jobbar i samband med den planlagde saudautbygginga.