- Norske lederlønninger er lave

— Norske lederlønninger er lave sammenlignetmed andre industrialiserte land, og vil snarere gå opp enn ned denærmeste årene.