Merkevare- reklame for 12 milliarder

Siden 1995 har verdien av merkevare-reklame i Norge økt med 61 prosent. I år ligger verdien an til å overstige 12 milliarder kroner.