Moderlig student-fadder

En fadderordning ved Høgskolen i Stavanger skal gjøre det lettere å være fersk student.