20 dollar per fat

Oljeprisen neste år anslås i statsbudsjettet til å være rett under 20 dollar utfra dagens dollarkurs.