- Sentrum må respektere stortingsflertallet

Høyre-leder Jan Petersen ber sentrumspartiene respektere at stortingsflertallet går inn for å bygge gasskraftverk, og mener gasskraftsaken ikke har noe i budsjettforhandlingene å gjøre.