Fiskeri med havbruksvri

Årets forslag til budsjett for Fiskeridepartementet viser at det nå styres av en kaptein med havbruksbakgrunn.