Arbeidsgiverne må betale mer av sykelønnen

OSLO (NTB): Regjeringen vil pålegge arbeidsgiverne å betale mer av sykelønnen enn i dag.