Forskjellsbehandling i LO

LO-medlemmer i streik blir forskjellsbehandlet. De fattigste i LO-familien må også bære den tyngste byrden under streiken.