Positiv til Norsk Skog

Aksjefondet Skagen Vekst er storaksjonær i Norske Skog og er positiv til selskapets store oppkjøp.