Skatt stridstema på EU-møte

Skattespørsmålet dro mye av oppmerksomheten bort fra spørsmålet om en oppheving av EUs straffetiltak mot Østerrike.