Refser lokale kapitaleiere

Jeg har faktisk ikke truffet én som hadde tro på at sykkelproduksjonen kunne bevares i Sandnes. Vi vet bare om én lokal gruppering som vurderte det.