LO-lederen ønsker skatt på aksjeutbytte

LO-leder Yngve Hågensen sier at han "har et bestemt håp om" at regjeringen neste år vil innføre skatt på aksjeutbytte. Dette vil ramme de rikeste som de siste årene har tatt ut store beløp i skattefritt aksjeutbytte.