Gassklare gjentakelser under EU-høring

Første dag av EU-kommisjonens høring om det norske kartellet for salg av gass gikk med til at partene gjentok sine tidligere kjente standpunkter.