Kårstø skal byggjast ut for 5 mrd

500 personar i anleggsarbeid på Kårstø i 2004 når gassanlegga skalutvidast til å kunne ta imot råstoff frå nye gass— kjelder.Utvidinga vil i første omgang kosta 5 milliardar. Og det kan blimeir.