Bevarer og gir bort

Arbeidet med demonteringen av Ekofisk er så smått igang, men først om et år, halvannet, blir det fart i sakene. Foreløpig jobber Phillips med å tette de gamle brønnene og demontere løsøre fra plattformene.