Nærmere 200 milliarder i skatteinngang i 1999

I alt 3.423.000 skattytere ble lignet for vel 196 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift for inntektsåret 1999. Det er 12,5 milliarder mer enn året før.