• -Slik vi ser det er det flere fordeler med A-ordningen; Det blir nå en samlet rapportering, flere etater får samme informasjon samtidig, og dette vil på sikt være kostnadsbesparende for bedriftene, mener Tengs-Pedersen. Colourbox

Det blir enklere å rapportere lønn

Viktig melding til alle bedrifter; Det kommer ny obligatorisk lønnsrapporteringsordning fra 1. januar 2015, melder Aftenbladets skatteekspert, Anne Tengs-Pedersen.