Hydro-tilsette i Suldal fryktar oppseiingar

40 tilsette ved Hydro Energi på Nesflaten ynskjer ikkje å bli overførte til eit utleigeselskap som går med store underskot og må seia opp folk.