Gosen-elevene får karakterfri skolestart

For åttendeklassingene ved Gosen skole har ikke overgangen fra barneskolen vært så hard som fryktet. Skolen prøver ut en ny modell uten karakterer første halvår.