Advokat­kontor ser kraftig økning i antall fremtids­fullmakter: – Kan være mange som bruker det ukritisk

Ingen vet hvor mange fremtidsfullmakter som finnes. Ett av landets største advokatfirmaer på familie- og arverett forteller om en «boom» de siste årene.

BOOM: I 2018 lagde Susanna Holth Hjelset og kollegene i Codex Advokat seks fremtidsfullmakter. Hittil i år har antallet økt med over 1000 prosent, til 74.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det har vært en boom i antall fremtidsfullmakter siden jeg startet i 2016, sier advokat Susanna Holth Hjelset i Codex Advokat. Selskapet har en av landets største avdelinger for familie- og arverett.

Hun omtaler fremtidsfullmakter som et nyttig dokument, noe som gjør det lettere å ivareta fullmaktsgivers interesser.

Samtidig er det veldig få som tenker på den potensielt store baksiden ved ordningen, påpeker Holth Hjelset.

– Derfor mener jeg dere har skrevet en viktig artikkel som nesten burde være pensum for jurister, sier hun.

E24 skrev forrige helg om en kvinne i 80-årene som ble isolert fra flere av barna etter at hun skrev under på en fremtidsfullmakt og andre fullmakter.

Fremtidsfullmakter ble i 2013 innført som et privatrettslig alternativ til vergemål. Ingen fører kontroll med ordningen og ingen ved hvor mange slik avtaler som finnes.

1100 fremtidsfullmakter

E24 har spurt 67 advokatkontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø om hvor mange de har opprettet for sine klienter.

E24 har fått svar fra 46 selskaper. Det er varierende hvor god oversikt advokatkontorene har.

16 har ikke hatt mulighet til å oppgi tall. De resterende 30 har oppgitt enten nøyaktige tall eller grove estimater for antall opprettede fremtidsfullmakter siden 2013, da ordningen trådte i kraft. Noen har begrenset seg til kun de siste årene.

Sammenlagt oppgir de 30 advokatkontorene å ha hjulpet med å lage i overkant av 1.100 fremtidsfullmakter.

Les også

Fylkesmann vil ha lovendring for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

– Tror ordningen kontrolleres

Codex er ett av tre advokatkontorer i Oslo som sier de har opprettet over 100 fremtidsfullmakter siden 2013.

Oversikten deres viser at etterspørselen er i kraftig vekst. Økningen fra 6 i 2018 til 74 i 2020 tilsvarer et hopp på rundt 1.100 prosent.

Fremtidsfullmakter

Susanna Holth Hjelset påpeker at ordningen fremdeles oppfattes som fersk og at det er flere misoppfatninger om den. Ikke bare hos vanlige folk, men også hos advokater.

– På et kurs var det en foredragsholder som sa at fylkesmannen har et system for å kontrollere fremtidsfullmakter, noe som ikke stemmer. Det er en misoppfatning der ute er at det finnes en kontrollfunksjon med ordningen, at avtalene må stadfestes hos fylkesmannen for å tre i kraft.

Stadfesting er valgfritt, men kreves ved salg av eiendom og av flere banker. En fremtidsfullmakt som er riktig opprettet kan imidlertid fortsatt brukes uavhengig av stadfesting. Stadfesting er ikke et gyldighetskrav.

– Og det kan være mange som bruker fremtidsfullmakter ukritisk. Selv om fylkesmannen har sagt at det er feil ved dokumentet, så finnes det banker som likevel aksepterer fullmakten. I de siste sakene jeg har hatt, har ingen banker bedt om stadfesting. Det er et problem, sier Susanna Holth Hjelset.

Codex Advokat er ett av tre advokatkontorer i Oslo som i E24s kartlegging har oppgitt å ha laget mer enn 100 fremtidsfullmakter.

Mener advokater oftere bør være kritisk

Familierettsadvokaten påpeker at ordningen med fremtidsfullmakter er basert omtrent fullt og helt på tillit til at den man oppnevner som sin fullmektig, som oftest et barn, utøver vervet i tråd med fullmaktsgivers interesser.

– Det vil jo fullmektigen som regel gjøre. Samtidig vil det alltid være en risiko for at noen utnytter situasjonen, både ved fremtidsfullmakter og i andre juridiske avtaler. Da kan det være et problem at man ikke har noen kontroll med hvordan disse utformes, sier Holth Hjelset.

Hun synes den danske løsningen høres fornuftig ut, der man må møte i retten innen et halvt år etter avtalen er opprettet, for å sikre at personen er ved sine fulle fem når fremtidsfullmakten opprettes.

– Har du som advokat også et ansvar her?

– Jeg kan ikke gjøre den medisinske vurderingen av om en person er samtykkekompetent, men jeg har hatt flere tilfeller der jeg er usikker på hvor mye den personen som kommer inn til oss vet og forstår. Da ber jeg alltid om legeerklæring. Jeg mener artikkelen deres bør fungere som en bevisstgjøring på at en advokat oftere bør være kritisk og vurdere om det er noe som gjør at man er usikker på om vedkommende helt forstår hva fremtidsfullmakten gjør og betyr.

– Når en mistenker at en klient nærmer seg en tilstand der personen ikke kan ivareta interessene sine, så mener jeg advokatene har selvstendig plikt til å unngå at noen blir utnyttet.

Les også

Eldreombud etter E24-sak: – Bør være tilsyn med fremtidsfullmakter

To ulike grupper klienter

Ida Stavnes Høisæther, advokat og partner i Advokatfirmaet Hansson, er en annen som har erfaring med å lage fremtidsfullmakter.

Hun forteller at en del klienter kommer til dem med sin egenkomponerte fremtidsfullmakt for å høre om den er ok.

– Ofte må vi gjøre den om fordi den ikke er dekkende. Fremtidsfullmakter er et veldig nyttig verktøy, men det må brukes ordentlig, sier hun.

Stavnes Høisæther forteller at det i hovedsak er to ulike grupper de oppretter fremtidsfullmakt for. I den første gruppen er personene ofte i 60-årene og kommer til advokaten for å få hjelp med å planlegge for overføring til neste generasjon.

Ida Stavnes Høisæther, advokat og partner i Advokatfirmaet Hansson, anbefaler å oppsøke advokat for å lage fremtidsfullmakt.

– En del har ikke hørt om fremtidsfullmakter før vi spør om de vil lage dette også.

Den andre gruppen er gjerne eldre og kommer kun for å få opprettet en fremtidsfullmakt.

– Jo eldre vedkommende er, jo mer øker sjansen for at de kan være preget av aldersdemens, så vi pleier ofte å anbefale å innhente en legeerklæring på forhånd. Advokater kan sjelden vurdere det medisinske slik som en lege.

– Vi har fokus på å gi god informasjon til den som oppretter fullmakten og på å gjøre det klart at det ikke er noen garanti mot at man kan bli misbrukt.

Har sansen for dansk løsning

En kartlegging fra 2018 av fremtidsfullmakter som var sendt inn til stadfesting hos fylkesmannen, viser at fullmaktsgiverens gjennomsnittsalder var 82 år da avtalen ble opprettet, og 83 år da fullmaktene ble stadfestet.

– Når jeg leser de tallene der, synes jeg det er veldig synd, sier Susanna Holth Hjelset.

Hun bekrefter at de som henvender seg til Codex Advokat kun for å opprette fremtidsfullmakt, ofte er i den alderen.

– Hvis man oppretter en fremtidsfullmakt når man er 82 og så trer den i kraft når du er 83... Det er jo ikke sånn at man er helt fin den ene dagen og så er man dement den neste.

– Kunne man hatt mer offentlig kontroll samtidig som valgfriheten og de andre positive sidene ved fremtidsfullmakter ivaretas?

– Ja, men det ville vært ressurskrevende. Når det gjelder oppbevaring har domstolene et system for testamenter. Det fungerer veldig bra, så jeg tenker det hadde vært veldig nyttig med en tilsvarende ordning for fremtidsfullmakter.

– Og så kunne det vært krav om legeerklæring når avtalen opprettes eller at man må møte opp personlig hos fylkesmannen, en slags dansk modell.

Publisert: