CO2-injisering i Gullfaks?

Høyere oljepris og ferske rapporter har gitt Petoro ny tro på at CO2-injisering i Gullfaks blir lønnsomt. Statsoljeselskapet kan få en nøkkelrolle i norsk CO2-håndtering.