Statoil-gass fra nord skal berge ambisjonene

Statoil gir gass i områdene utenfor Nordland og på Haltenbanken. Der skal veksten komme i framtiden.