Tillitsvalgt mener alarmen burde gått

— Når det er snakk om å tjene raske penger bør det ringe i bjeller og lyse i blå varsel- lamper, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.