Aker Kværner skal vedlikeholde Siri-plattformen i dansk sektor av Nordsjøen