Kun for ansatte

Fylkestrygdedirektør Aage Aasland sier at avtalen om inkluderende arbeidsliv omfatter kun ansatte i en IA-bedrift.