Bryne vil bli magnet for næringssatsing på Jæren

Time kommune og Bryne-byen vil ta opp konkurransen med Stavanger og Sandnes om lokalisering av ny næringsaktivitet.