Kraft til russiske isbrytere

Offshore & Marine ASA skal utruste to isbrytere i Barentshavet med kraftstasjoner. Kontrakten er verd 90 millioner kroner og gir håp om flere store leveranser i nord.