Norsk sokkel i støtet

Fjoråret var svært bra for oljå i Norge med tidenes høyeste samlede produksjon. Oljedirektoratet ser lyst også på de nærmeste 5-6 årene.