Fraktefartøy fryktar kveling

Fleire nye og høgare kyst— og hamneavgifter vil kunne kvela den miljøvennlege transporten med fraktefartøy langs norskekysten.