Statsgaranti for Sokndal-deponi

Regjeringen foreslår å gi statlig garanti for et deponi for lavradioaktivt avfall i Sokndal. Oljeindustriens Lands— forening vil ha deponiet til Gulen.