Sandnes-firma fikk viktig tunneljobb i Gibraltarstredet

Det planlegges en tunnel under Gibraltarstredet mellom Europa ogAfrika. Sandnesfirmaet Eidesvik Subsea er hyret for å ta prøver avhavbunnen.