Du kan få billigere medisin

MEDISINUTGIFTER: Fra 1. oktober gjelder nye regler for bytte til billigere medisin.