- Utelivet lever av «smøring»

Flere av de mest anerkjente restaurantene i Stavanger henter mer enn halvparten av sin omsetning fra bedrifter som tar med kunder og forbindelser ut på middag.