Sting lever på kreditorene

Spise— og drikkestedet Sting på Valberget har gått med underskudd i tre av de fire siste årene.