SBBL har snart bygget 3000 boliger

Sandnes Boligbyggelag (SBBL) omsatte i 2003 for 18,3 millioner kroner og gikk med 3,2 millioner i overskudd etter skatt.