Vil beholde produktivitetsgevinsten i landbruket

Med ett av hovedkravene i glass og ramme leverte landbruksorganisasjonene mandag sine krav i årets jordbruksoppgjør til departementsråd Per Harald Grue i Landbruksdepartementet.