Skal løfte Jarlsberg inn i EU

Med jærsk Jarlsberg— kultur og irsk melk har selskapet Dairygold bestått Tine-testen: Det er duket for irsk- produsert Jarlsberg.