- Inspektørene bør få mer tid

— Hvis FNs våpen- inspektører i Irak ber om mer tid, bør de få det, sier utenriks- minister Jan Petersen til Aftenbladet.