Sandnes slapp strømrasjonering i 1960

Løsningen kom sjøveien da Sandnes Elektrisitetsverk vinteren1960/61 hadde problemer med å forsyne sine abonnenter.