Milliarder fra statens oljeandeler

Hver dag i fjor trillet det 190 millioner kroner i statskassen fra statens andeler i olje— og gassfeltene. 24 prosent mer enn målet.