- Jeg frykter for Snøhvit etter Kristin-skandalen

— Det virker for komisk at værforhold på landjorda i Spania, skalfordyre et millionprosjekt i Norge.