Oljå bidro mindre til handelsoverskudd

Eksporten av tradisjonelle varer økte i januar i år, mens det varnedgang i råoljeeksporten, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.