- Bærbare pc-er frigjør klasserom

Dersom St.Olav-elevene går over fra stasjonær til bærbar pc, blir sju store rom frigjort. Det trengs.